REFERENCE

STATISTIKY

Od roku 2007 bylo v aplikacích eCBA vyhodnoceno již více než 6 000 projektů v celkovém objemu přesahujícím 140 miliard Kč. Aplikace eCBA používá více než 5 500 uživatelů, jak z veřejného, tak i soukromého sektoru. Specializované (institucionální) verze aplikace jsou využívány pro hodnocení investičních projektů financovaných z celé řady operačních programů.

více než více než více než
5 500 6 000 140 000 000 000
uživatelů projektů

 

REFERENČNÍ PROJEKTY

 • Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice; Objem investice: 90 951 429 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno - Tuřany; Objem investice: 241 707 886 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Přístupová komunikace a parkoviště k Zámku Slavkov - Austerlitz; Objem investice: 36 847 498 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Revitalizace zámeckého pivovaru - Knoflíkářské muzeum; Objem investice: 48 534 145 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Rekonstrukce areálu letního koupaliště Hodonín - II. etapa; Objem investice: 84 018 424 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Úpravy zahrady u MŠ Údolní Blansko; Objem investice: 5 249 606 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Centrum kultury, sportu a zájmových činností Osová Bítýška; Objem investice: 32 316 758 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Zkvalitnění a rozšíření služeb knihovny a IC ve Velké Losenici; Objem investice: 3 497 527 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov; Objem investice: 472 356 099 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • IT4Innovations - Centrum excelence; Objem investice: 2 175 000 000 Kč (Zdroj: www.it4i.eu)
 • FNUSA-ICRC - International Clinical Research Center; Objem investice: 4 739 755 000 Kč (Zdroj: www.fnusa-icrc.org)
 • Přestupní uzel Bučovice, žel. st.; Objem investice: 15 975 305 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy - II. etapa; Objem investice: 7 924 388 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • SPŠ Jedovnice - modernizace vybavení odborných učeben; Objem investice: 7 466 686 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Zdravotnické přístroje a mobiliář pro západní křídlo Nemocnice Vyškov; Objem investice: 10 780 003 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Město Rousínov - autobusový terminál; Objem investice: 46 396 715 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě; Objem investice: 432 422 942 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Rozšíření kongresového areálu - Hotel Kurdějov; Objem investice: 46 921 649 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Areál služeb Celnice v Lednicko-valtickém areálu; Objem investice: 70 417 079 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Hotel Sladovna; Objem investice: 109 036 080 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Vybudování chráněného bydlení pro mentálně postižené ve Vyškově -
 • Stavební úpravy ZUŠ v Hrotovicích; Objem investice: 11 594 909 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Villa Martha - Domov důstojného stáří; Objem investice: 24 744 246 Kč (Zdroj: www.betanie.eu)
 • Zkvalitnění a rozšíření služeb Domova na zámku v Myslibořicích; Objem investice: 11 546 683 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka; Objem investice: 21 335 305 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Modernizace učeben a laboratoří fyziky a chemie, ZŠ Letovice; Objem investice: 2 578 583 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Rozšíření kapacity Centra pro rodinu Hodonín; Objem investice: 28 411 723 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Penzion Černý sklep, Dobšice; Objem investice: 15 854 295 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Zpřístupnění brněnského podzemí; Objem investice: 125 302 270 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • ELI - Extreme Light Infrastructure; Objem investice: 7 109 836 000 Kč (Zdroj: www.eli-beams.eu)
 • Újezd u Brna, most 418-005; Objem investice: 25 444 498 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Aktivní Kyjov - blíž turistům i obyvatelům; Objem investice: 5 272 667 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Přestupní uzel Nesovice; Objem investice: 38 145 878 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • ZOO Brno - komplex severské zvířeny Beringie; Objem investice: 76 126 884 Kč (Zdroj: lovci.jihovychod.cz)
 • Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem legend s infocentrem Dolní Rožínka; Objem investice: 18 666 053 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • II/408 okružní křižovatka Kuchařovice II/399; Objem investice: 5 834 346 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Promenáda pro pěší a cyklisty Nové Mlýny - Pasohlávky; Objem investice: 10 810 100 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Výhon, turistický okruh s rozhlednou; Objem investice: 2 620 007 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Sportovní Hotel Garni*** - Brno-Židenice; Objem investice: 24 927 571 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)
 • Wellness Kuřim - rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi; Objem investice: 168 657 356 Kč (Zdroj: Interní databáze ÚRR ROP JV)

 

REFERENČNÍ INSTALACE

Systém eCBA je aplikován při implementaci strukturálních fondů v České republice. V programovacím období 2007 - 2013 jeho instituciální instalace využívají následující operační programy:

ROP Jihovýchod
Systém eCBA ve variantě pro zpracování kompletní studie proveditelnosti (včetně finančního a ekonomického hodnocení projektu a výpočtu finanční mezery) a vyhodnocení finančního zdraví žadatelů. První generace systému spuštěná v roce 2007.
OP Věda a výzkum pro inovace
Systém ESOP pro kompletní zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů (PO 1 a 2) a výpočet finanční mezery (PO 3 a 4).
ROP Střední Čechy
Hodnocení finančního zdraví žadatelů (podnikatelské subjekty vedoucí daňovou evidenci a účetnictví, obce a kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů, NNO a DSO.
ROP Jihozápad
Hodnocení finančního zdraví žadatelů (podnikatelské subjekty vedoucí daňovou evidenci a účetnictví, obce a kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů, NNO a DSO.
ROP Severozápad
Hodnocení finančního zdraví žadatelů (podnikatelské subjekty vedoucí daňovou evidenci a účetnictví, obce a kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů, NNO a DSO.
ROP Střední Morava
Hodnocení finančního zdraví žadatelů a kapitálové přiměřenosti projektů (pouze výpočtová část zajišťovaná prostřednictvím webservices).
OP VaVpI Preseed
Zpracování studie proveditelnosti a výpočet finanční mezery pro aktivity typu Pre-seed (komercializace výsledků VaV).

 

REFERENČNÍ ŠKOLENÍ

Školení zaměřená na zpracování analýzy nákladů a výnosů, studie proveditelnosti a práci s aplikací eCBA jsou využívána subjekty komerční sféry i institucemi veřejného sektoru, mezi které se doposud zařadily:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Výpočet finanční mezery u projektů generujících příjmy, aplikace analýzy nákladů a výnosů.
Ministerstvo životního prostřední
Finanční aspekty v projektech podpořených ze strukturálních fondů EU.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Finanční a ekonomické hodnocení projektů, zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů.
Ministerstvo vnitra
Zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů.
Olomoucký kraj
Zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů.
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Finanční a ekonomické analýzy regionálních rozvojových projektů.
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Projektový management, analýza nákladů a výnosů.