SLUŽBY

HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Připravíme a vypracujeme pro vás podklady k projektovým záměrům

studie proveditelnosti investičních záměrů
odborné studie a metodické materiály vztahující se k problematice využití cost-benefit analýzy
konzultační služby a poradenství.

Zpracujeme pro vás žádost pro projekt financovaný ze Strukturálních fondů

analýza vhodnosti zapojení dotačních prostředků
optimalizace parametrů projektu tak, aby byly maximalizovány předpoklady pro získání dotace.

Vždy se snažíme nalézt nejvhodnější řešení ne pro nás,
ale pro úspěšnou realizaci vašeho projektu.

Naše dlouholetá praxe a bohaté zkušenosti se zpracováním investičních projektů jsou zárukou vysoké úrovně námi nabízených služeb. Praxe a zkušenosti jsou násobeny mimořádnou úrovní metodické odbornosti, která vychází z našeho primárního zaměření na vývoj a prodej profesionálních softwarových nástrojů k hodnocení projektů.


 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Zabýváme se také vzdělávací činností v oblasti hodnocení investičních projektů. Školení jsou zaměřena na zpracování analýzy nákladů a výnosů, studie proveditelnosti a práci s aplikací eCBA. Účastníci školení získají příležitost osvojit si základní dovednosti jak číst nebo zpracovat studii proveditelnosti a jak vyhodnotit projekt s využitím analýzy nákladů a výnosů.

Provádíme rovněž školení připravená „na klíč“, konaná v místě určeném zákazníkem a s obsahem sestaveným na míru jeho požadavkům, přáním a potřebám. V případě vašeho zájmu o naše vzdělávací služby nás neváhejte kontaktovat pro bližší informace.